O souboru...

Soubor Vrtek vznikl při Městském domě kultury Petra Bezruče v Opavě a v současné době pracuje pod záštitou Střediska volného času v Opavě. U jeho zrodu stáli manželé Jan a Olga Wajdovi, pod jejichž vedením se soubor dostal do popředí souborů reprezentujících Opavské Slezsko. Členskou základnu tvoří hlavně tanečníci a tanečnice, kteří začínali v dětském národopisném souboru Úsměv.
Při vystoupeních soubor doprovází převážně cimbálová muzika Opavští Gizdi. Příležitostně pak muziky Wajdovci, Sekerášé nebo Opavští hudci.
Vrtek tedy mapuje především lidovou kulturu Opavského Slezska, proto také vystupuje v rekonstruovaných opavských krojích. Při sestavování repertoáru čerpá ze zápisů PhDr. H. Podešvové a spolupracuje s odborníky, kteří se tímto regionem zabývali a zabývají. Ve svém repertoáru má soubor také tance z jiných regionů naší republiky.
Vrtek byl hostem mnoha festivalů a přehlídek nejen v České republice, ale také v zahraničí. Každoročně se účastní opavských Chodníčků k domovu, je pravidelným hostem Slezských dnů v Dolní Lomné, představil se na mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, své umění předvedl i na Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze. V neposlední řadě se soubor podílel na vzniku publikace Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Soubor se představil také na festivalech a přehlídkách v Polsku, Slovensku, Rakousku, Chorvatsku, Litvě, Dánsku, Maďarsku, Lichtenštejnsku, Německu a dalších zemích...
Zřizovatelem je Středisko volného času v Opavě.

Zkoušky souboru:
Čtvrtek - vždy od 19.00 do 21.00 hod. v sále SVČ, Jaselská ul.
Pátek - vždy od 19.30 do 21.30 hod. v sále SVČ, Jaselská ul.

Logo souboru