Nabízíme

- vystoupení celého folklorního souboru v délce 5-ti až 90-ti minut, za doprovodu cimbálové muziky, popřípadě reprodukované hudby - tance regionů Opavského Slezska (viz. repertoár souboru).

- zvykoslovný pořad "Vítání jara aneb od Masopustu k Velikonocům" - Masopustní obchůzka masek, vynášení Mařeny (symbolu Zimy), Majičky, Klepání, Taněc o vajco...

- zvykoslovný pořad "Na vanoce dluhe noce aneb od Kateřiny po Tři krále" - Vánoční pastýřská hra, vánoční lidové koledy Opavského Slezska...

- tance určené k předtančení na různých firemních a jiných akcích - za doprovodu cimbálové muziky či reprodukované hudby...

- využití krojovaných párů při slavnostních akcích města, při zahájení či zakončení kulturních, sportovních a jiných společenských akcí, při předevání medailí, ocenění, vítání čestných hostů...