Wajdovci a Vrtek ve slovenské Opavě

23.08.2012 09:10

V sobotu 11. srpna se ve slovenské obci, která nese stejný název jako naše město, tedy ve slovenské Opavě, konala velká sláva. Obec slavila 670 let od svého vzniku. Již před třemi lety přislíbili muzikanti z cimbálové muziky Wajdovci, při své návštěvě obce, panu starostovi Lekýrovi, že se oslav zúčastní. A slovo také dodrželi. Pod patronátem občanského sdružení FOpa (Folklor Opava) předvedli Wajdovci a tanečníci folklorního souboru Vrtek, v téměř hodinovém vystoupení v rámci oficiálního programu oslav, to tradiční z regionu Opavského Slezska. Na závěr vystoupení členové muziky předali panu starostovi Lekýrovi oficiální zdravici Magistrátu města Opavy a upomínkové dary. Samotné oslavy se, za nemalého přispění Wajdovců, protáhly do ranních hodin. A co dodat? Že obyvatelé obce byli nejen samotným vystoupením velice nadšeni. Během celého víkendového pobytu ve slovenské Opavě se muzikantům a tanečníkům dostávalo nebývalé pohostinnosti a vděčnosti místních obyvatel. Pokud se někdy ve slovenské Opavě ocitnete, buďte ujištěni, že jako „Opaváci“ budete vždy vítaní...V sobotu 11. srpna se ve slovenské obci, která nese stejný název jako naše město, tedy ve slovenské Opavě, konala velká sláva. Obec slavila 670 let od svého vzniku. Již před třemi lety přislíbili muzikanti z cimbálové muziky Wajdovci, při své návštěvě obce, panu starostovi Lekýrovi, že se oslav zúčastní. A slovo také dodrželi. Pod patronátem občanského sdružení FOpa (Folklor Opava) předvedli Wajdovci a tanečníci folklorního souboru Vrtek, v téměř hodinovém vystoupení v rámci oficiálního programu oslav, to tradiční z regionu Opavského Slezska. Na závěr vystoupení členové muziky předali panu starostovi Lekýrovi oficiální zdravici Magistrátu města Opavy a upomínkové dary. Samotné oslavy se, za nemalého přispění Wajdovců, protáhly do ranních hodin. A co dodat? Že obyvatelé obce byli nejen samotným vystoupením velice nadšeni. Během celého víkendového pobytu ve slovenské Opavě se muzikantům a tanečníkům dostávalo nebývalé pohostinnosti a vděčnosti místních obyvatel. Pokud se někdy ve slovenské Opavě ocitnete, buďte ujištěni, že jako „Opaváci“ budete vždy vítaní...