Vrtek na Pramenech v Karviné

22.10.2010 23:14

V sobotu 16. října se folklorní soubor Vrtek zúčastnil přehlídky dospělých folklorních souborů regionů Opavského a Těšínského Slezska. Náš region, tedy Opavské Slezsko, Vrtek tentokrát reprezentoval sám. Ostudu však vžádném případě neudělal... .

Autor článku Helena Skálová, FoS Ostrava, uveřejněno na stránkách Folklorního sdružení ČR.
V sobotu 16. října 2010 odpoledne se sešlo 5 souborů z regionů Opavského a Těšínského Slezska na tradičním setkání, na PRAMENECH 2010. Soubor Odra z Ostravy s pásmem „Co bydymy robiť s tymi babami“ propojil straší tanečníky (nejstaršímu bylo více než 80 let!! ) s mladší skupinou tanečníků a tanečnic. Mladí se na typické vesnické zábavě jakoby učili tance od těch starších a zkušenějších a na oplátku jim zase předváděli, co umí sami. A když nakonec zatančilo společně všech 18 párů , byla to síla. Zvlášť oceňuji práci se starší složkou souboru – vidět tolik nadšení a chuti do tance, to je radost sama!
Soubor Suszanie z Horní Suché předvedl pásmo „Ze stodoly do mlyna“ – první samostatné pásmo nové vedoucí a choreografky souboru paní Barbary Mračnové.…… Bezvadné nápady, jevištní zpracování, skvěle vytancovaný soubor, vynikající „hospodyně“…Radost veliká a gratulace pro novou choreografku!
Z Opavského Slezska přijel soubor Vrtek z Opavy. Byl sice za svůj region sám, ale reprezentoval skvěle! Pásmo „Kozelek“ znázorňující oslavy konce Masopustu, pravou nefalšovanou masopustní zábavu včetně dvou „nezničitelných“ pijanů, zabíjení a pochovávání „kozelka“ (jinde se tak pochovává basa) včetně až morbidního smutečního průvodu a na závěr pravý masopustní průvod masek – skvělé!
Soubor Olšina z Orlové s pásmem „U havířské muziky“ předvedl typickou zábavu v havířské „harendě“ – hospodě, do které si můžete v Orlové zajít i dnes.
Na závěr soubor Slezan z Českého Těšína, který nedávno oslavil 55. výročí svého založení předvedl pásmo několika písní a tanců pod názvem „Zbojnicky taněc“. Perfektně vytancovaní tanečníci, skvěle oblečení i učesaní – prostě Slezan ve vší parádě, tak jak ho známe.
Tak jako pramen čisté vody osvěží žíznivého poutníka, tak i já jsem se cítila osvěžena po PRAMENECH v Karviné. Určitě je nutno poděkovat všem organizátorům a pořadatelům této akce, velikánské díky také patří Městskému domu kultury v Karviné v čele s ředitelkou paní vladimírou Gajdaczkovou, pracovnicemi Urszulou Kolorzovou a Pavlou Richterovou a dalšími, bez jejichž nezištné pomoci by se tato akce nemohla konat.
Takže ještě jednou díky za pozvání do poroty a zase někdy příště!
Helena Skálová

fotogalerie