Vystoupení

Každoročně se soubor Vrtek představí na mnoha vystoupeních nejen v Opavě, ale také v blízkém i vzdálenějším okolí. K tradičním vystoupením již bezesporu patří účast na akcích pořádaných Střediskem volného času v Opavě, jako např. Májové setkání, Chodníčky k domovu či vánoční pořad na Vánoce dluhe noce... Soubor se také pravidelně účastní různých festivalů a přehlídek pořádaných na území České republiky, alespoň jednou ročně předvede své umění také v zahraničí...