Repertoár

Taněc - párový tanec 3/4 taktu polonézového typu, kterým se na Opavsku zahajovaly bály, plesy a jiné slavnostní příležitosti...

Řemesla - pásmo řemeslnických tanců (švec, koval, rybář, zahradník...)

Bulger - párový figurální tanec, který se tancoval pouze na Opavsku.

Cupek - pásmo tanců typických pro opavské Slezsko (Cupek, krakovjak, kozeza, vrtek, šnelpolka...)

Lendry - částečně humorně sestavené pásmo z krokových variant lendrů, tak jak se tančily na Opavsku.

Cigan - neustále se zrychlující párový figurální tanec. Jde o to, kdo vydrží déle. Muzika nebo tanečníci? ukázka (představte si slezské kroje :o)

Kalamajky - pásmo sestavené z tanečních figur kalamajek, které se tančily na Opavsku... ukázka

Ruská polka - figurální párový tanec... ukázka

Hejsa, hojsa - pásmo opavských tanců... ukázka

Chlopsky - taneční pásmo, při kterém se chlapi "předvádí", ukazují své dovednosti...

Šotyš - pásmo opavských tanců (šotyška, natřásaná, lubany, mišany, křižovy...)

Krakovjak - taneční pásmo s využitím základních kroků krakovjaka... ukázka

Trnka I. - párový tanec.

Trnka II. - dívčí pásmo.

Kravarečka - sólový, poeticky upravený taněc.

Švec, to je ale... - pásmo sestavené z opavských ševcovských tanců a říkadel.  

Tam v Opavě u Tora - U Tora začala hrát muzika. Taneční zábavu najednou přeruší příchod verbířů, kteří nakonec donutí všechny přítomné synky, aby se upsali na vojnu a šli bojovat za císaře pána. Nastává čas smutku, loučení, zmaru, ale i naděje...

Kozelek - aneb konec Masopustu... jinde se pochovává basa, u nás se stíná kozel :-)

Svatojánské čarování -

Vítání jara - velikonoční zvyky (obchůzka s majkem, velikonoční klepání, zdobení vajec, taněc o vajco...)

Vánoční koledování - vánoční zvyky (obchůzka Mikuláše, Lucie, vánoční koledy...)

Svatba - ztvárnění svatebních zvyků na Opavsku.

Pod šable - masopustní mužský tanec.

Točená - pásmo valašských točených... ukázka

Obkročák - párový tanec.